Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

6.7.2023

06.07.2023

Dnešní den se opět tábor rozdělil na dvě poloviny. Půlka děti dnes odjela na výlet na Soumarské rašeliniště. Prošly celou stezku a ještě vylezlyi na vyhlídku. Následně se šly podívat do vojenských bunkrů, prohlédlyi si zbraně, mohly si vystřelit ze zbraně a jako suvenýr si odnesly vystřelený náboj.

Druhá půlka zůstala v táboře. Celé dopoledne děti strávily na kroužcích a nebo se svým vedoucím hraním her.

Po odpoledním klidu děti šly na celotáborovou hru na louku. Dnešní hra měla dvě části. Při první měly, co nejrychleji si podávat míč pod nohama. V druhé části měly děti za úkol přenést malé míčky z jednoho konce na druhý za pomocí chodidel.

K večeru se celý tábor zase shledal. Po každodenním nástupu přišla věc na kterou děti dlouho čekaly a to diskotéka.

Vedoucí dětem předtancovávali a děti opakovaly nebo tancovaly podle sebe. Zatancovali jsme si i táborové tance a po hlasité hudbě a tanci jsme se odebrali do pokojů si po náročném, ale zábavném dní odpočinout.