Kontaktujte nás

Aktuality

Naši kamarádi

Dětské tábory na Šumavě "Lipno" 

Tábory, které baví!  7 -mi a 14 -ti denní tábory pro děti po celé léto na Lipně

Klasické, kombinované (klasický kombinovaný, speciál a super), kombinované pro nejmenší,

čtyřkolkové, army, keramicko-výtvarné, s koňmi, výtvarně-tvořivé, taneční a přírodovědecké tábory

Jaro, léto, podzim, zima s "Oříškem" je vždycky príma!

Vedoucí, zdravotník, praktikanti a ostatní

Zdravotní zajištění táborů - na táboře je zajištěn odborný zdravotní dozor dle vyhlášky o zotavovacích akcích. Dále se v případě potřeby využívá služeb místních dětských lékařů či odborných pracovišť Nemocnice Český Krumlov. Náklady za cestu k lékaři, poplatky za pohotovost a recept je povinen uhradit rodič v hotovosti při odjezdu nemocného dítěte zástupci tábora. Rodiče informujeme pouze v případě skutečné nemoci dítěte (angína, úraz atd.), nikoliv při každém podezření na onemocnění, např. návštěva lékaře, nemocnice bez lékařského nálezu. Zákonný zástupce podpisem přihlášky rovněž souhlasí s převozem dítěte do a ze zdravotnického zařízení táborovým vozidlem v případě potřeby.

Kdo se stará o Vaše děti

Na táboře je 6 oddílových vedoucích (6 oddílů po cca 15 -ti dětech), 5 – 6 praktikantů/praktikantek, 1 vedoucí u koní, 1 praktikantka u koní, zdravotník, 1 - 2 hlavní vedoucí, paní kuchařka + pomocnice a uklízečka. Tohle je soupis lidí, které na léto plánujeme, realita je ale taková, že někdo může onemocnět a my se tomu musíme přizpůsobit, najít náhradníka nebo si poradit jinak.

Vedoucí

Převážně studenti vysokých či středních škol, pracovníci ve školství, státní správě aj. Všichni splňují vyhlášku o zotavovacích akcích pro děti a dorost. Náplní práce oddílových vedoucích je starat se celý den o děti, plnit určený program a denní řád, dbát na bezpečnost dětí, doprovázet děti na dané aktivity, starat se o rozdávání svačinek aj. Určitě ale není obsahem jejich práce telefonovat s rodiči, které zajímá, jak se jejich děti mají apod. Představte si, že třeba pět rodičů zavolá vedoucímu, s každým bude mluvit cca 15 minut, ještě každý bude chtít dítě k telefonu a …….. z programu není nic. Proto telefonní čísla na vedoucí nesdělujeme a není možné jim volat. Pokud chcete vědět, jak se Vaše dítě/děti mají, nejlépe napište na e-mail: tabory-lipno@email.cz, rádi Vám to zjistíme a napíšeme či zavoláme.

Vedoucí bez oddílu

Vedoucí bez oddílu mají na starost danou aktivitu (čtyřkolky, koně, keramika), jsou za ni zodpovědní a dbají na bezpečnost dětí. Jsou řádně proškoleni.

Hlavní vedoucí

Naše hlavní vedoucí si na našem táboře prošly funkcí oddílové vedoucí a poté se staly „hlavaskami“, takže moc dobře vědí, co a jak má být. Musím je pochválit, jsou šikovné a máme je rádi. Celotáborovou hru a co se vlastně bude na táboře dít, připravují s několika měsíčním předstihem.

Praktikanti

Praktikanti se většinou stávají z dětí na táboře, které už odrostly. Minimální věk pro praktikanta je 15 – 16 let. Jeho hlavní náplní je pomáhat vedoucí/mu s oddílem či při různých aktivitách.

Úklid

O čistotu se na táboře starají dvě paní uklízečky a mají toho opravdu hodně, děti jsou všude J. Mohly by uklízet pořád dokola a úplně čisto by bylo snad jen v noci, když všichni spí. Uklízí se 1x denně ubytovací jednotky a 2x denně společné prostory a sociální zařízení. Nejhorší je to ale vždycky v sobotu, kdy se střídají děti, nepořádek je všude. Děti, které odjíždějí, pěkně našlapou v botách, občas se něco vylije na zem a úplně nejlepší je, když prší nebo je po dešti. Děti odjíždějí ráno cca v 9.00, potom se uklízí a další děti přijíždějí po 16.00. Nově přijíždějící děti ještě neví, že se mají přezouvat a ani kam jim maminka dala přezůvky, i když jim to určitě alespoň 100x řekla J. Takže Vás tímto prosíme o pochopení a samozřejmě to všechno co nejdříve dáme do pořádku.

Kuchyně

V kuchyni máme zkušenou paní kuchařku a dvě pomocnice. Samozřejmostí jsou zdravotní průkazy. Vaří se jen pro tábor. Při výdeji chodí do kuchyně pomáhat ještě jeden z praktikantů ke zbytkům, aby to šlo rychleji. Děti (starší) se na přípravě stravy podílejí jen občas, a to pouze škrábáním brambor, takže výhradně před tepelnou úpravou. Vaří se osvědčené jídla, které dětem chutnají.

Hledáme táborové vedoucí.

Chceš mezi nás?

Každoročně přibíráme pár nových vedoucích. Pokud máš zájem stát se členem táborové party, můžeš se přihlásit jako: oddílový vedoucí, keramik, vedoucí oddílu s koňmi, jezdecký instruktor, praktikant, zdravotnice, pomocnice do kuchyně, na úklid aj.

V případě zájmu napiš na tabory-lipno@email.cz o jakou pozici bys měl/a zájem spolu se svým životopisem. Budeme se těšit na naši spolupráci.

Požadujeme:
- trestní a morální bezúhonnost
- potvrzení od lékaře o způsobilosti práce s dětmi
- studenti do 26 let potvrzení o studiu
- chuť a trpělivost pracovat s dětmi